fbpx

חייגי עכשיו:

חייגי עכשיו:

רגע לפני שנתחיל

כל השיטה הזו, שיטת שרמן,
בפשט שלה (כן, יש גם דרש)
היא בעצם ליצר מערכת יחסים טובה עם הגוף.
מתוך כך, שיטת שרמן הביאה בשורה רעננה לעולם,
לפיה אפשר להקל משמעותית על העומסים השונים,
דרך התיחסות פעילה (אקטיבית).

WhatsApp chat