fbpx

חייגי עכשיו:

חייגי עכשיו:

כניסה להריון עם שיטת שרמן

יש נשים שהלימוד על המחזור (וסת) נשמע להן מעניין,
אבל הן חושבות לעצמן שממילא הן מקוות לא לפגוש
את המחזור בתקופה הקרובה,
ושאולי אם הן תיתנה לו יותר מקום
זה יהיה מנוגד למגמה הכללית שלהן להיכנס להריון.
מוכר לך?

מדממות אל תוך בגדינו

לפני שהומצאו אמצעי הספיגה, לא היו אמצעי ספיגה (מן הסתם 🙂 ). כשנשים חיו בטבע, כששהו באוהל האדום, הן ככל הנראה ידעו מה לעשות עם הדם. היתה להן הפניות והלגיטימציה להקשיב לגופן בימים האלו.

WhatsApp chat