P.M.S. עצבנות לפני קבלת הווסת

זו תופעה ידועה ומוכרת, שנשים לא רגועות לפני קבלת הווסת.

נכון, זה לא קורה לכל אשה, ואולי לא כל וסת,
וברור שלא באותה עוצמה,
ובכל זאת… זו תופעה ידועה.
אחת מהתופעות הקדם וסתיות (P.M.S.) שנשים חוות.

אז אולי כדי להמשיך בשגרה,
יש ניסיון להדחיק או “לקחת כדור” לתופעה,
אבל אם נעצור רגע ונתבונן,
נוכל לגלות קסם. כן… ממש כאן!
בדיוק כמו שפסח בא ומזמין אותך להתבונן, להקשיב, לדייק,
לעסוק בפנימיות ולארגן אותה מחדש,
גם העצבנות הזו, מתחתיה, יושב אוצר,
שקורא לך פנימה, להתבונן… לארגן מחדש…
ולמה הוא נהיה כזה זעפן ועצבן?
על זה בדיוק אני מדברת כאן.

בואי איתי לראות את כל זה מזוית אולי קצת שונה,
ולהתחיל להתמודד עם התופעה ממקום חדש.

שיטת שרמן מאפשרת

* להפחית כאבים
* לקצר את משך הימים
* להשתמש בפחות אמצעי ספיגה
* להיות פחות עצבנית או עצובה
* ליהנות מתחושת חיבור לגוף