תפריט

שיטת שרמן למחזור קל וקצר

הדרך

להפתח לתבונה הנשית שבך

שיטת שרמן למחזור קל וקצר

קורסים ברחבי הארץ

הדרך

להפתח לתבונה

הנשית שבך

הקורסים הקרובים:

ירושלים

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי חמישי בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
16.1.20
23.1.20
20.2.20
19.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות: 9:00-12:00

ארבעת תאריכי הקורס:
7.2.20
14.2.20
13.3.20
19.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי ראשון בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
1.3.20
8.3.20
5.4.20
26.4.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות: 9:00-12:00

ארבעת תאריכי הקורס:
1.11.19
8.11.19
6.12.19
3.1.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי ראשון בין השעות: 19:00-22:00

ארבעת תאריכי הקורס:

24.11.19

1.12.19

5.1.20

5.2.20

עלות
945 ש"ח
תינתן הנחה של 10% לנרשמות בהרשמה מוקדמת.

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל,
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

הרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
4.12.19
11.12.19
8.1.20
5.2.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי חמישי בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
16.1.20
23.1.20
20.2.20
19.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות: 9:00-12:00

ארבעת תאריכי הקורס:
7.2.20
14.2.20
13.3.20
19.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי ראשון בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
1.3.20
8.3.20
5.4.20
26.4.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי חמישי בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
30.4.20
7.5.20
4.6.20
2.7.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שני בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
11.5.20
18.5.20
15.6.20
13.7.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
2.6.20
9.6.20
7.7.20
9.8.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

מיקום
קריית יובל, ירושלים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות: 9:00-12:00

ארבעת תאריכי הקורס:
19.6.20
26.6.20
24.7.20
14.8.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל (בהנחיית מירב שרמן),
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

ת"א - יפו

מיקום
ת"א

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שני בין השעות: 19:00-22:00

ארבעת תאריכי הקורס:
9.12.19
16.12.19
13.1.20
10.2.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח
הרשמה מוקדמת עד ה 28.11.19
בעלות של 800 ש"ח

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

גבעתיים

מיקום
גבעתיים

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות: 9:00-12:00

ארבעת תאריכי הקורס:
6.12.19
13.12.19
10.1.20
7.2.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

לוד

מיקום
לוד

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות: 9:30-12:30

ארבעת תאריכי הקורס:
31.12.19
7.1.20
4.2.20
3.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח
הרשמה מוקדמת עד ה 17.12.19
בעלות של 800 ש"ח

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

פתח תקווה

מיקום
ויצמן 35, כפר גנים ג',פתח תקוה.

הקורס יתקיים בימי רביעי בין השעות: 18:00-21:00

ארבעת תאריכי הקורס:
8.1.20
15.1.20
19.2.20
25.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

כל נרשמת זכאית לכניסה לקורס הדיגיטלי המקביל,
ובו בנוסף ללימוד (שיתן לך ההזדמנות לחזור על החומר), תקבלי גישה לליווי חי בשידורים חיים עם מירב.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

 

ירוחם

מיקום
ירוחם

כתובת מדויקת תשלח לנרשמות

הקורס יתקיים בימי שני בין השעות: 19:00-22:00

ארבעת תאריכי הקורס:
14.1.20
21.1.20
18.2.20
17.3.20
* המרווחים יאפשרו לך להתנסות בבית וללמוד מכך במסגרת הקורס

עלות
945 ש"ח

הרשמה מוקדמת עד ה 1.1.20
בעלות של 800 ש"ח

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
מומלץ לבוא בבגדים נוחים, ולהגיע כרבע שעה לפני תחילת המפגש.

להרשמה

קורס באזור מגוריך

שתפי אותנו היכן את גרה, ונשמח להתאים לך קורס, או לארגן יחד משהו 🙂

להרשמה

כן, גם אני רוצה להצטרף לקורס, וליהנות ממחזור קל יותר!

או התקשרי   050-8806087 

כן, גם אני רוצה להצטרף לקורס, וליהנות ממחזור קל יותר!


או התקשרי 
  050-8806087 

אשה יקרה, אם נמאס לך לסבול מ…

לאיזה תוצאות אפשר לצפות?

במסגרת 4 מפגשים קצרים, תצליחי להגיע
לתוצאות מדהימות ולשינוי מהפכני ביחס שלך אל גופך:

 • תחווי פחות כאב במהלך הווסת
 • תכירי טוב יותר את המחזוריות הנשית
 • תפחיתי את השימוש באמצעי ספיגה
 • תקבלי כלים שיסייעו לך לקצר את המחזור
 • תתחברי לעוצמה הנשית, ותחווי מחזורים מהנים
 • כן... את קוראת נכון. ב-4 מפגשים קצרים בלבד!

לאיזה תוצאות אפשר לצפות?

במסגרת 4 מפגשים קצרים, תצליחי להגיע
לתוצאות מדהימות ולשינוי מהפכני ביחס שלך אל גופך:

 • תחווי פחות כאב במהלך הווסת
 • תכירי טוב יותר את המחזוריות הנשית
 • תפחיתי את השימוש באמצעי ספיגה
 • תקבלי כלים שיסייעו לך לקצר את המחזור
 • תתחברי לעוצמה הנשית, ותחווי מחזורים מהנים
 • כן... את קוראת נכון. ב-4 מפגשים קצרים בלבד!

תוכן הקורס

שיעור 1: 
הכרות מחודשת עם הגוף הנשי

 •  מבוא. היכרות והצגת עקרונות השיטה המרכזיים 
 • למידה על תקופת ה"אוהל האדום" ותרגיל היזכרות בידע הקיים בנו 
 • אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת הרבייה הנשית, הבנת התהליכים המתרחשים בגוף בזמן הביוץ ועד לזמן הוסת ובמהלכה, העמקה בדינמיקה העדינה המתרחש ברחם. 
 • כיצד ניתן להיפרד מתפישת הברז הדולף
פעמים רבות נשים יוצאות מהשיעור  הזה בתחושה של

"מדהים. איך זה שאנחנו לא ודעות דברים כאלו",
התמונה מתחילה להתבהר, מתחילה להתעורר היזכרות, ונבנית הקרקע עליה יהיה קל בשיעור הבא לקבל כלים מעשיים ליצירת שינוי

שיעור 2: 
כלים אפקטיביים לשינוי

 • התנוחות הייחודיות לשיתוף פעולה עם הגוף והדרכים ליישמן בטבע, בכל מקום.
 • מהות התנוחות והפיזיולוגיה שמאחוריהן. 
 • מהי רצפת האגן, וכיצד תוכלי לשמור עליה. 
 • תרגילי נשימה והרפיה לעידוד תנועת הגוף הטבעית. 
 • כלים ייחודים לטיפול עצמי
 • עצות פרקטיות – זמנים, לילה, כתמים

שיעור סופר מעשי.
תצאי משיעור זה על כלים נהדרים להתנסות בווסת הבאה (אם תהיה לך). 
"אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אני סקרנית וממש מחכה כבר לווסת שלי"
– משפט שנאמר כ"כ הרבה פעמים, וכל פעם מפתיע ומרגש מחדש.

שיעור 3: 
הקלה בכאב

 • מעגל הכאב ומעגל השחרור מכאב. ההורמונים שיש ביכולתך להשפיע על רמתם בדם ולהקל בכך על הכאב. המרכיב הפיזיולוגי והמרכיב הנפשי המשפיעים על הכאב. 
 • דרכים לעידוד זרימה, תנועה והרפיה בגוף, והפילוסופיה שמאחוריהן, הדרכת התנוחות הייחודיות להקלה בכאבים בתנועה ובמנוחה. 
 • כלים מעשיים להקלה מידית על עוצמת הכאב, והתנאים הסביבתיים הרצויים עבור חמשת החושים, דרכים לגיוס העוצמה הפנימית וחזרה למרכז. 
 • היתרונות והחסרונות של פדים וטמפונים, גביעוניות ואמצעי ספיגה רב פעמיים.

שיעור מרתק להתמודדות עם הכאב ממקום עמוק ומעצים. כלים נפלאים לחיים.

שיעור 4: 
הקלה על תופעות קדם וסתיות

 • הדרכים להתמודד עם עצבות ועצבנות לפני קבלת הווסת 
 • הכרת הפעימה החודשית שלך והדרך ליהנות ממנה בחייך 
 • זיהוי הקולות הפנימיים שלנו לקראת ובזמן הווסת, והדרכים לתת להם מענה, היכרות עם שפת הרחם, המועילה להתמודדות גם עם קשיים בכניסה להיריון.   
 • הדרך לשלב בין חכמת "האוהל האדום" לקצב החיים המערבי, בניית טבלה מחזורית אישית, מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל חלק במחזור שלך. 
בברכת "כל וסת שיעור", ברוכה הבאה למסע של גילויים, לשפה נשית, צעדים בדרך חזרה הביתה, אל עצמך.

עלות הקורס:

פרטים בלשונית הקורס הרצוי (כאן מעל)

כמשתתפת בקורס את זוכה במספר הטבות:

קורס דיגיטלי עם מירב שרמן

המכיל את כל תכני הקורס, לחזרה ורענון


שווי המתנה 945 ₪

שתי חוברות דיגיטלית

שתלוונה אותך לאורך הקורס ולאחריו


שווי המתנה 130 ₪

שובר הנחה למפגש אישי עם מירב שרמן

שעתים המיועדות רק לך, להדרכה אישית, או טיפול במגע ודמיון מודרך המסייע לטפל בחלקים רגשיים העשויים למשפיע על תסמיני הווסת ולטפח גישה חדשה ומבריאה

עלות המפגש (לפני ההנחה): 550 ש"ח


 שווי המתנה 275 ₪

להצטרף לקורסים הבאים לרענון

הזכות לבוא ולחזור על הקורס בכל עת, ללא הגבלה


 שווי המתנה 550 ₪

סה"כ שווי המתנות:
1900 ₪

סה"כ שווי המתנות:
1900 ₪

 100% אחריות לשביעות רצון מהקורס

מאחר ואני מאוד מאמינה במה שאני עושה,
אני רוצה להעניק לך התחיבות מלאה לכספך.
תוכלי להשתתף בקורס,
ואם לאחר השתתפות בקורס, תרגישי שהוא לא תרם לך,
או אם מכל סיבה אחרת תרצי את כספך בחזרה,
שלחי לנו הודעה תוך 14 הימים מסיום הקורס,
ותקבלי החזר*!

*כל הסכום ששילמת בניכוי 20% דמי ניהול

 100% אחריות לשביעות רצון מהקורס

מאחר ואני מאוד מאמינה במה שאני עושה,
אני רוצה להעניק לך התחיבות מלאה לכספך.
תוכלי להשתתף בקורס,
ואם לאחר השתתפות בקורס, תרגישי שהוא לא תרם לך,
או אם מכל סיבה אחרת תרצי את כספך בחזרה,
שלחי לנו הודעה תוך 14 הימים מסיום הקורס,
ותקבלי החזר*!

*כל הסכום ששילמת בניכוי 20% דמי ניהול

"הכאבים פוחתים, כאבי הראש קטנים, הבצקות נעלמות, זמן הווסת מתקצר ביותר מיום, וההרגשה הכללית בקשר לגוף משתפרת מאוד"

"כנשים, שכחנו את הקול שלנו, עד כמה אנחנו שונות מגברים. נשים יודעות את הדברים האלו באופן אינטואיטיבי. הבנת הטבע קיימת. לא צריך להמציא אותה, אלא להיזכר בה"

"הגיע הזמן להסיר את מעטה הסודיות מעל הנושא", אמרה טובה בלחישה חתרנית.. "ומה עושים בסדנאות האלה?" התעניינתי, "חוץ מלדבר על זה ולהסיר את מעטה הסודיות? מתקנים את היחסים שלנו עם הוו [וסת]"


אפשר שאלה קטנה?

מגיל 17 ומעלה. לנערה בגיל צעיר יותר – עדיף שנדבר קודם טלפונית ונראה יחד מהי הדרך המתאימה ביותר עבורך ללימוד
אם את סקרנית להבין טוב יותר את הגוף והנפש שלך כאשה.
אם המחזוריות החודשית מאתגרת עבורך, בגוף או בנפש.
אם את סובלת מכאבי וסת, 
אם את רוצה לקצר את מספר ימי הווסת, 
אם נמאס לך מתחושת ה"טיטולים" בווסת, 
אם את שמה לב שאת מנותקת מעצמך בימים האלה, 
אם את חווה תופעות קדם וסתיות שמטריפות אותך (עצבות, עצבנות), 
אם את רוצה לשמור יותר על הסביבה (פחות פדים וטמפונים)
* במידה והנך נוטלת גלולות –
אם יש לך דימום, זה אומר שנבנתה רירית, וכעת, בווסת, היא נושרת.
את התהליך הזה ניתן לעודד באופן אקטיבי בעזרת השיטה.
* במידה ויש לך התקן –
מעבר להרחבת הדעת שיש בשיטה, יש פידבקים נהדרים על קיצור הימים לנשים עם התקן.
החיבור ביני לבין ד"ר ברונו רוזן, נולד כך בדיוק – הוא שם התקן לנשים,
והן סיפרו לו על קיצור הדימום בעקבות הלימוד של שיטת שרמן.

מעבר לכך, בעיני, מאחר ואת אשה, הלימוד הוא רלוונטי עבורך, מסייע לך להכיר אותך כמו שאת. 

הקורס מאפשר לך הבנה וחיבור שעשויים לסייע לך גם בלידה.
עם זאת, יש נשים שחשוב להן התרגול בסמוך ללימוד,
לכן תוכלי לבחור אם להמשיך בלימוד, או להקפיא ולחזור ללמוד כשיהיה רלוונטי.
בכל מקרה, לכל מי שלמדה, יש זכות לבוא ולרענן ללא תשלום נוסף.
ברגע שהגוף לומד משהו דרך התודעה, היישום הוא ספונטני דרך הגוף.
מדהים לגלות את זה כל פעם מחדש. זה אומר שבעיני, מספיק להקדיש זמן לבוא וללמוד.
השינוי שמתחיל דרך התודעה, מוטמע בגוף, והתוצאות מרשימות.
השיטה מותאמת לגמרי לאורך החיים המערבי, ואפשרית גם עבור מי שסדר היום שלה לחוץ במיוחד.
מאחלת לך בריאות בשפע.
את מוזמנת ליצור איתי קשר באופן אישי, לתאר לי את מצבך ולפי זה נראה איך נכון יהיה להתקדם.
אם יש צורך לבדוק עם איש/אשת מקצוע, או המטפל/ת שלך, נעשה דיון משולב, ואשמח לתת לך הצעה מתאימה.
התוכן הוא אותו תוכן. למעשה, הקורס צולם כשמירב שרמן מנחה בלייב.
הקורס הדיגיטלי מאפשר לכל אשה באשר היא בארץ ובעולם ללמוד מביתה, בשעות הנוחות לה.
קורס פרונטלי מאפשר מפגש ישיר.
יש נשים שהקונספט הדיגיטלי יותר מתאים לאורח חייהן,
ויש כאלה שרק בלייב עובד להן.
בכל מקרה מי שמתחילה בדיגיטלי, יכולה להמשיך בקורס פרונטלי, ולהוסיף לתשלום רק את ההפרש,
ומי שנרשמת לקורס רגיל – בלייב, מקבלת את הדיגיטלי במתנה כבונוס.
נשמח ללוות אותך בדרך הנכונה עבורך  🙂