fbpx

חייגי עכשיו:

חייגי עכשיו:

כניסה להריון עם שיטת שרמן

יש נשים שהלימוד על המחזור (וסת) נשמע להן מעניין,
אבל הן חושבות לעצמן שממילא הן מקוות לא לפגוש
את המחזור בתקופה הקרובה,
ושאולי אם הן תיתנה לו יותר מקום
זה יהיה מנוגד למגמה הכללית שלהן להיכנס להריון.
מוכר לך?

WhatsApp chat